...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2553

เวทีประชุมคณะกรรมการจังหวัด สรุปการดำเนินงาน 3 เดือน


วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.เชียงราย ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ฯ ปี 2553 (3 เดือน) และร่วมวางแผนการขับเคลื่อนงาน การพัฒนางาน ผ่านกระบวนการทบทวนบันไดการเปลี่ยนแปลง ศูนย์จังหวัด ภาคีหุ้นส่วน ณ สำนักงานสถาบันประชาสังคมเพื่อการพัฒนา (องค์กรสาธารณะประโยชน์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น