...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ติดเชื้อโซนใต้


วันที่ 18 สิงหาคม 2553 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดเชียงราย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายผู้ติดเชื้อโซนใต้ ณ อาคารสำนักงานสาธรณสุขจังหวัดเชียงราย (ศาลากลางหลังเก่า) ประกอบด้วยตัวแทนพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอพานและอำเภอป่าแดด โดยเป้าหมายหลักของการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิของผู้บริโภคและการปกป้องสิทธิของตนเองไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ รวมถึงการใช้สินค้าและบริการต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังชาวบ้านในพื้นที่อีกทางหนึ่ง เนื้อหากิจกรรมเป็นเวทีแลลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการซักถามและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และสถานการณ์ปัญหาเพื่อร่วมกันหาทางออก และแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ในระหว่างการอบรมมีการเพิ่มเติมกรณีตัวอย่างและให้ความรู้รวมถึงการยกตัวอย่าง พรบ.ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมายิ่งขึ้น โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น