...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2553

เวทีพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานผ่านกระบวนการแผนที่ผลลัพธ์ (OM) ภาคเหนือ


วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2553 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิเชียงราย เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพการทำงานเรื่องกระบวนการแผนที่ผลลัพธ์ระดับภาค ณ จ.พะเยา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจาก 7 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ พิจิตร เพชรบูรณ์ พะเยา และเครือข่ายชาติพันธ์เชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น