...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

เวทีอง กรค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค กรณี 3G

วันที่ 16 สิงหาคม 2553 ศูนญ์คุ้มครงอสิทธิผู้บรฺโภค จ.เชียงราย ร่วมจัดเวทีจำลององค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเป็นกระบวนการตรวจสอบการทำงานของ สคบ. ในการรับเรื่องร้องเรียน กรณี ข้อความกวนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น