...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553

เวทีพัฒนาศักภาพเครือข่ายสื่อวิทยุโซนกลาง


วันที่ 20 กันยายน 2553 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชีงราย จัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อวิทยุเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคโซนกลาง ณ วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย เนื้อหาเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและพรบ.ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค การร่วมทำกิจกรรมตามกระบวนการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนเสนอแนวทางในการขยายการทำงานในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภคในด้านความรู้ความเข้าใจ การเข้าถึงและการปกป้องสิทธิของตนเอง ทั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น