...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อวิทยุโซนใต้


วันที่ 24 สิงหาคม 2553 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย จัดเวทีอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับเครือข่ายสื่อวิทยุเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคโซนใต้ ณ โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ประกอบด้วยตัวแทนสื่อวิทยุจากอำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอพาน และอำเภอป่าแดด เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน รูปแบบเวทีใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม โดยร่วมทำกิจกรรมและแสดงความคิดเห็น ตามกระบวนการโดยแบ่งรูปแบบคำถามออกเป็น 5 สถานี และร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหา 6 สถานี พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์หาแนวทางการขยายความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อวิทยุ เพื่อเผยแพร่และรณรงค์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ เข้าใจและสามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น