...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ติดเชื้อโซนกลาง


วันที่ 19 สิงหาคม 2553 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพและสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภคให้กับเครือข่ายผู้ติดเชื้อโซนกลาง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยตัวแทนเครือข่ายฯจากพื้นที่อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเมืองและอำเภอเวียงชัย กิจกรรมมีการระดมความคิดเห็นตามโจทย์ที่กำหนดให้แบ่งออกเป็น 5 สถานีแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการเพิ่มเติมข้กฎหมายและพรบ.ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นมีการระดมสภาพปัญหาที่สำคัญในพื้นที่แบ่งออกเป็น 6 สถานี รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคไปยังชาวบ้านในพื้นที่เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องสิทธิและการปกป้องสิทธิของตนเองและบุคคลรอบข้างกรณีที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูกละเมิดสิทธิด้านผู้บริโภคต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น