...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เวทีพัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายผู้บริโภค จ.เชียงราย


เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2553 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย ร่วมกันพัฒนาศักยภาพ เพื่อการขยายทำงานในพื้นที่ ณ สวนแก้วรีสอร์ท อ.แม่ลาว จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ กว่า 37 ท่าน ประกอบด้วย เครือข่ายการทำงานภาคประชาชน 10 ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ (สคบ.จังหวัดเชียงราย) หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์การบริการส่วนตำบลดงมหาวัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางฮอม และตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ และ ตำบลเชียงเคี่ยน ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพการรับเรื่องร้องเรียน การส่งต่อการทำงานระหว่างพื้นที่ จังหวัด และ วางแนวการทำงานในพื้นที่ร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น