...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เวทีประชุมคณะเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชนกับการคุ้มครองผู้บริโภค


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 คณะกรรมการเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชนกับกาคุ้มครองผู้บริโภคเชียงราย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานที่ผ่านมา มองจังหวัก้าวการทำงานรณรงค์ในพื้นที่ ร่วม 12 คน จาก 10 สถานีในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น