...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เวทีติดตามความก้าวหน้า (OM) ภาคเหนือ

วันที่ 20 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552 มีการจัดเวทีติดตามความก้าวหน้าของงาน ผ่านกระบวนการอบรม OM ณ โรงแรมเอเชีย อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานและทบทวนการทำงานที่ผ่านมาสู่การวางแผนงานในอนาคต โดย กลไกภาคเหนือ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา และ สบท. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจาก ๖ จังหวัด ภาคเหนือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น