...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เวทีเครือข่าย ๙ ด้านในระบบหลักประกันสุขภาพ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.เชียงราย จัด เวทีเครือข่าย ๙ ด้านในระบบหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุข(เก่า) จ.เชียงราย (ศาลากลางหลังเก่า) เพื่อประสานความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ในระดับพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมในการทำงาน ด้านหลักประกันสุขภาพ จ.เชียงรายและเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน (เครือข่าย) ในการขยายผลองค์ความรู้ และการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิของประชาชน ผ่านการแลกเปลี่ยนการทำงานที่ผ่านมาและการหาแนวทางในการทำงานระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น