...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552

คลื่นลูกต่อไปของการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของกลุ่มประเทศอาเซียน


วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2552 มีการประชุม “คลื่นลูกต่อไปของการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของกลุ่มประเทศอาเซียนณ โรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดประชุม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค สร้างการรณรงค์และสนับสนุนการเคลื่อนไหวของงานการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการเทคโนโลยีการสื่อสารของกลุ่มประเทศอาเชี่ยน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
สภาผู้บริโภคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น