...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เวทีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และสิทธิผู้บริโภคอื่น ๆ ระดับพื้นที่ (อ.แม่จัน)


วันที่ 6 กรกฎาคม 2552 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บรฺโภค จ.เชียงราย จัดเวทีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และสิทธิผู้บริโภคอื่น ๆ ระดับพื้นที่ (อ.แม่จัน)
ณ ห้องประชุมเล็ก อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่ง มีผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายต่าง ๆ กว่า 33 ท่าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เปิดตัวงานคุ้มครองผู้บริโภค จ.เชียงราย การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในพื้นที่ อ.แม่จัน และ แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกัน
โดยมีเนื้อหาที่เน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เช่น สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ และสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น