...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เครือข่ายผู้บริโภคเชียงราย ร่วม งานเวทีสาธารณะเพื่อผู้บริโภค จ.พะเยา


วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เครือข่ายผู้บริโภคเชียงราย จำนวน 10 คน ร่วมงานเวทีสาธารณะเพื่อผู้บริโภค “รับรู้ เข้าใจ เท่าทัน สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม” ระหว่างเวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น5 ศาลากลาง จ.พะเยา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สร้างการตื่นตัวและเห็นความสำคัญในสิทธิของผู้บริโภค และ ให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทำงานด้านผู้บริโภคของ จ.พะเยา ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางการทำงานร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น