...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3
วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.เชียงราย ประชุมคณะทำงาน เพื่อ เตรียมงานเวทีเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระดับพื้นที่ อ.แม่จัน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2552 และ เวทีะสภาผู้บริโภค“คนเจียงฮาย รับรู้ เท่าทัน การบริโภคในยุคโลกาภิวัฒน์” ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2552 ณ สำนักศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.เชียงราย ซึ่งมีผู้เข้าร่วม รวม 10 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น