...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เวทีพัฒนาศักยภาพการรับเรื่องร้องเรียน


วันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ตัวแทนศูนย์ครุ้งครองสิทธิผู้บริโภค จ.เชียงราย ๒ ท่าน เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพการรับเรื่องร้องเรียน ณ นนนทีรีสอร์ท จ.นนทบุรี โดยการจัดของ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น