...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552

เวที “แลกเปลี่ยนประสบการณ์กองทุนสุขภาพตำบล ระดับจังหวัด”


ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.เชียงราย จัดเวที “แลกเปลี่ยนประสบการณ์กองทุนสุขภาพตำบล ระดับจังหวัด” ขึ้น เพื่อประสานความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ในระดับพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานวังลิ้นจี่ (บ้านหนองปึ๋ง) ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมจาก เครือข่าย ๙ ด้านในระบบหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายละ ๑ ท่าน รวม ๙ ท่าน ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ท่าน และ ตัวแทนกองทุนสุขภาพตำบล ตำบลละ ๑ ท่าน จำนวน ๗๙ ตำบล รวม ๗๙ ท่าน ซึ่งในเวทีมีการแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน หาแนวทางในการทำงานร่วมกันตามแผนงาน ปี ๕๓ โดยมีมติร่วมกันว่าจะบรรจุเครือข่าย / คณะทำงานศูนย์ประสานงาน ฯ เข้าเป็นคณะกรรมการกองทุนในพื้นที่เพื่อร่วมกันติดตาม และ พัฒนาระบบหลักประกันระดับพื้นที่ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น