...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

เวทีเสริมสร้างความคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในกลุ่มชาติพันธ์วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๕๒ มูลนิธิพัฒนาลุ่มน้ำแม่คำจัดเวทีเสริมสร้างความคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการทรคมนาคม ในกลุ่มชาติพันธ์ ซึ่งมีกลุ่มเด็กเยาวชนที่มาจาก ๖ ชนเผ่า ประกอบด้วย เผ่าอาข่า เผ่าม้ง เผ่าลีซู เผ่าลั๊ว ไทยใหญ่ และ จีน กว่า ๕๒ คน และในเวทีมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และสิทธิอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนาโครงการยุวฑูต ๓ G โดยความร่วมมือจาก มูลนิธิพัฒนาลุ่มน้ำแม่คำ , เจ้าหน้าที่สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกกิจการโทรคมนา (สบท.) , ศูนย์คุ้มครองสิทธิ ฯ จ.เชียงราย , กลไกภาคเหนือ ในการแลกเปลี่ยนและร่วมเป็นวิทยากร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น