...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เวทีประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองผู้บริโภค จ.เชียงราย

วันที่ 20 กันยายน 2552 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.เชียงราย จัดเวทีประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองผู้บริโภค จ.เชียงรายสำนักงานท้องถิ่นไทย จ.เชียงราย (วังลิ้นจี่) ชุมชนหนองปึ๋ง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีการแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สู่แนวทางการทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / เครือข่าย ฯเช่น สคบ. จังหวัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น