...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การฝึกงานการรับเรื่องร้องเรียน (ภาคเหนือ)


วันที่ ๒๑-๒๕ กันยายน ๒๕๒๒ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจัดให้มีการฝึกงานการรับเรื่องร้องเรียน (ภาคเหนือ)
ณ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยมีเป้าหมาย: เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทำงานคุ้มครองสิทธิภาคประชาชน การแก้ไขปัญหาการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และการคุ้มครองสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภค มีความมั่นใจและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ในศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของแต่ละจังหวัดได้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น