...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เตรียมงานเวทีรับฟังความคิดเห็นระบบหลักประกันสุขภาพ จ.เชียงราย


วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน และ กพอ.ภาคเหนือ จัดเวทีเตรียมงานเวทีรับฟังความคิดเห็นระบบหลักประกันสขภาพ จ.เชียงราย ณ มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) โดยร่วมกันเตรียมงานเวทีรับฟังความคิดเห็นระบบหลักประกันสขภาพ จ.เชียงราย ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ และ การปรับเสนอ Modle development

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น