...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาคีในชุมชน


วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ มูลนิธิพัฒนาลุ่มน้ำแม่คำ จัดประชุมเวทีประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาคีในชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๒ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีเครอืข่ายต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวน ๒๒ คน ประกอบด้วย มูลนิธิรักษ์อาข่า รองนายกอบต.ศรีค้ำ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๒ กองทหารราบที่ ๒ สถานีอนามัย อบต.แม่สลองใน สหกรณ์การเกษตร องค์กร แพน อาจารย์แปลก โรงเรียนเทิดไทย โรงเรียนห้วยผึ้ง ผู้ใหญ่บ้านม้งเก้าหลัง ผู้ใหญ่บ้านสันมะเค็เขาด โรงเรียนนิคมชาว โดยมีเนื้อหาในการร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น