...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพทีมทำงานเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม” จ.เชียงราย


วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2552 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.เชียงราย อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพทีมทำงานเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม” จ.เชียงราย ณ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงราย โดยมีเนื้อหาในการอบรมคือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภค การทบทวนประสบการณ์การทำงานรับเรื่องร้องเรียนรวมถึงการฝึกปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-การแก้ไขปัญหาและร่วมหาแนวทางความร่วมมือเครือข่ายศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคจังหวัด และ การยกระดับและการพัฒนาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 50 (5)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น