...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การประชุมผู้แทนองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 โครงการปฏิบัติการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จัดประชุมผู้แทนองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศครั้งที่ 2 ในโครงการ ปกิบัติการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง "ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าควบคุมฉลาก" ณ หองประชุมชั้น 2 สำนักงานกลางนักเรียนคลิสเตียน (ตึกสภาคริสตจักรประเทศไทย)สะพานหัวช้างกรุงเทพฯ เนื้อหาการประชุมว่าด้วย แร่ใยหิน ประเภท ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน (Asbestos)และผลกระทบของแร่ใยหินที่มีต่อสุขภาพ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ มาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนผู้บริโภคทั่วประเทศ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ เพื่อเสนอมาตรการต่างๆของผู้บริโภคต่อการใช้แร่ใยหิน (Asbestos) ในการผลิต เสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาเพื่อออกเป็นกฎหมายควบคุมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น