...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ประชุมสรุปบทเรียนคณะทำงานสบท.เชียงราย


วันที่ 3 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะทำงานกลไกกลางและคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมาและร่วมวิเคราะห์ความสำเร็จ ปัญหาของการดำเนินงาน จุดอ่อนจุดแข็ง รวมถึงบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย"เสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวนภาคประชาชนที่เชื่อมร้อยพลังและนำไปสู่สิทธิพลเมืองในการคุ้มครองผู้บริโภค" (ผู้บริโภคสืเขียว : Green Consumer) โดยมีคุณชนาการต์ วงศ์วารินทร์ กลไกประสานศูนย์คุ้มครองสิทธิภาคเหนือ เข้าร่วมเสนอประเด็นการถอดบทเรียนและร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ในระยะต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น