...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เวทีอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายวันที่ 4 ธันวาคม 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายร่วมกับศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมร่วมสร้างอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค โดยการอบรมขั้นพื้นฐานองค์ความรู้ด้านสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กับอาสาสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ภายใต้โครงการรณรงค์เรื่องสิทธิของผู้บริโภค (กรณีโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต) มีผู้เข้ารว่ม 16 คน ผลการจัดกิจกรรมอาสาสมัครสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากเวทีไปขยายผลต่อยอดความรู้สู่กลุ่มเพื่อนและคนรอบข้างได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น