...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552วันที่ 7 ธันวาคม 2552 อาจารย์ ศิริพงษ์ พรหมรักษ์ ผู้ประเมินผลกลางหน่วยงานศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย ภายใต้การดำเนินงานในช่วงเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นสำหรับการขับเคลื่อนงานของศูนย์ฯ ร่วมกับตัวแทนคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อเป็นบรรทัดฐานการดำเนินของคณะทำงานของศูนย์ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น