...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สรุปบทเรียนการทำงานเครือข่ายสบท.ภาคเหนือวันที่ 9-10 ธันวาคม 2552 สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมร่วมกับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา จัดเวที"สรุปบทเรียนการทำงานเครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการภาคเหนือ" ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา โดยมีเครือตัวแทนเครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ภาคเหนือ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพะเยา ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์และพิจิตร เข้าร่วมสรุปบทเรียนการทำงานด้านผู้บริโภคร่วมกับกลไกระดับภาค จัดกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นจากประสบการณ์การทำงานในแต่ละด้าน วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ร่วมกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค แนวทางการขับเคลื่อนงานในอนาคต และอภิปรายร่วมเพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคให้มีความเข้าใจ ตระหนัก และปกป้องสิทธิของตนเองได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น