...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552

"พลังผู้บริโภค สร้างสรรค์โลกโทรคมนาคม"


วันที่ 21-23 ธันวาคม 2552 สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จัดเวทีผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ปี 2552 ในหัวข้อ "พลังผู้บริโภค สร้างสรรค์โลกโทรคมนาคม" ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ้นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียติจาก รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธาน นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อท่านประธาน หลังจากนั้นมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง "พลังผู้บริโภคกับการพิทักษ์ประโยชน์ชาติในกิจการโทรคมนาคม" โดย อ.จอน อึ้งภากรณ์ กิจกรรมภายในงานเป็นการสรุปภาพรวมการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมทั้ง 5 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันตก ภาคกลางและตะวันออก และภาคใต้ การสร้างเวทีเสวนากลุ่มย่อยของคณะทำงานในแต่ละภาคเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องต่องานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม มีตัวแทนคณะทำงานที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น