...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

ประชุมการขับเคลื่อนงานชุดโครงการร่วมสร้างสุขภาพวะแม่และเด็ก จังหวัดเชียงราย


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 คณะกรรมการโครงการ "การร่วมสร้างสุขภาวะแม่และเด็ก" จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะทำงานโครงการฯ ณ สำนักงาน องค์กรแพลนด์ประเทศไทย จ.เชียงราย เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีตัวแทนองค์กรเข้าร่วม อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ศูนย์คุ้มครองผูบริโภค จังหวัดเชียงราย กองทุนนายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์ สภาองค์กรชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ในเวทีของการประชุม ยังได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการทำงานในพื้นที่ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้เกิด การร่วมกันสร้าง “นวัตกรรม” ที่แสดงรูปธรรมของการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของภาคี/หุ้นส่วนในหลายระดับเพื่อทำงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคซึ่งจะสอดคล้องไปกับนโยบายการสร้างความเป็นเจ้าของในระบบหลักประกันสุขภาพ และยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (พ.ศ.2551-2554)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น