...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

ปัญหา SMS กับผู้บริโภควันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ คุณอัญชลี อินต๊ะวงค์ และ คุณภัทรจาริน กระธง ตัวแทนศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรมนาคม จ.เชียงราย ได้เข้าร่วมเวทีสรุปแผน ๓ เดือน เทียบแผนยุทธศาสตร์
“สามเหลี่ยมเขยื่อนภูเขา” และ PDCA ศูนย์ ๖ จังหวัดภาคเหนือ และแนวทางการผลักดันเชิงนโยบาย เรื่อง SMS กวนใจ ซึ่งจัดโดย อ.พลอยขวัญ เหล่าอมต นักวิชาการจาก มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ณ โรงแรมเวียงลคอร จ.ลำปาง ซึ่งมีตัวแทนศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จาก ๖ จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง เชียงราย เพชรบูรณ์ พิจิตร ) เข้ามาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนสู่การดำเนินงานในอนาคต โดยในเวทีมีประเด็นสำคัญ ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ๖๐% ของคนที่ใช้มือถือได้รับผลกระทบจากบริการ SMS กวนใจ ๓๐ % ตอบรับและใช้บริการ แต่ครึ่งหนึ่งของ ๓๐% คิดว่าน่ารำคาญ และมากเกินไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น