...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วิทยุชุมชนกับงานคุ้มครองผู้บริโภค
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บรฺโภค จ.เชียงราย ร่วมกับภาคีหุ้นส่วน (เครือข่ายสื่อวิทยุชุมชน จ.เชียงราย) โดยมีผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชนระดับอำเภอ ๓ อำเภอ รวม ๔ สถานี โดยในเวทีได้แลกเปลี่ยนปัญหา สถานการณ์การขับเคลื่อนงานด้านการสื่อประชาสัมพันธ์ และ ร่วมคิด วางแผนการทำงานของเครือข่ายโดยใช้กระบวนการ แผนที่ผลลัพธ์ ทำให้เห็นภาพการทำงาน จังหวะก้าว และเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน ณ สำนักงานสถาบันประชาสังคมเพื่อการพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น