...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552

เวที สื่อกับการทำงานด้านการบริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.เชียงราย

วันที่ 13 กันยายน 2552 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทคมนาคม จ.เชียงราย จัดเวที สื่อกับการทำงานด้านการบริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.เชียงราย ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทคมนาคม
โดยมีผู้เข้าร่วม จากตัวแทนสถานีวิทยุจำนวน ๖ สถานี ประกอบด้วย
๑. คลื่นความถี่ 103. 50 อ.แม่จัน ๒. คลื่นความถี่ 104.75 อ.เวียงป่าเป้า
๓. คลื่นความถี่ อ.เวียงเชียงรุ้ง ๔. คลื่นความถี่ 104.25 อ.เมือง
๕. คลื่นความถี่ 92.50 อ.เชียงแสน ๖.คลื่นความถี่ 106.5 อ.ดอยหลวงจังหวัด
โดยมีเนื้อหาการประชุม เพื่อทบทวนการทำงานด้านสื่อที่ผ่านมา และ วาง แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น