...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เวทีความร่วมมือศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพกับท้องถิ่น


วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.เชียงราย และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ร่วมเวทีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล (ท้องถิ่น)กับคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น