...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำ จ.เชียงราย


ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.เชียงราย มีการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิผู้บริโภค และ การรับเรื่องร้องเรียน ให้กับแกนนำระดับจังหวัดและพื้นที่ ณ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงราย
วันที่ 5-6 มิถุนายน 52 ทีมวิทยากรจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และ ทีมกลไกภาคเหนือ ให้การอบรม ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคภาพกว้าง ประกอบด้วย สิทธิผู้บริโภคตาม พรบ.ผู้บริโภค 2522 สิทธิผู้บริโภคด้าบริการสาธารณสุข (ม.41) สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และความรู้เรื่องวิวัฒนาการของกิจการโทรคมนาคม และการรับเรื่องร้องเรียน การสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากแกนนำจากเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในส่วนของภาคประชาชน ท้องถิ่น NGO รวม 23 คน และมีแผนขยายผลต่อในระยะต่อไปในวันที่ 26 มิ.ย.52 ณ ห้องประชุม อ.แม่จัน จ.เชียงราย (โปรดติดตามตอนต่อไป......)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น