...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2552

อบรมการทำเวปไซต์ ณ เชียงใหม่
กลไกภาคเหนือจัดอบรมการสร้างเวปไซต์
โดยได้รับความร่วมมือจาก itsc มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการให้ใช้สถานที่ในการฝึกอบรมในครั้งนี้
โดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น