...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เวทีวางแผนการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเชียงราย


วันที่ 5 พฤษภาคม 2552 ศุนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย โดยทีมคณะทำงานจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายต่าง ๆ เช่น เครือข่าย PHA เครือข่ายชุมชนเมือง เครือข่ายสตรี เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน เครือข่ายชาติพันธ์ เครือข่ายสื่อวิทยุชุมชน ร่วมวางแผนงานการทำงานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย โดยมีทีมกลไกภาคร่วมจัดและหนุนเสริม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น