...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เวทีระดมความคิดเห็นต่อมาตรการการกำกับดูแล SMS MMS


วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ตัวแทนศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคเหนือ 6 จังหวัด และกลไกภาคอื่น ๆ ร่วม
เวทีระดมความคิดเห็นต่อมาตรการการกำกับดูแล SMS MMS ซึ่งจัดโดย สำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม และสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ณ อาคารหอประชุม ชั้น๑ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น