...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เวทีเสวนาสภาผู้บริโภค จังหวัดเชียงราย

ประเด็น "เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่" ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งที่อยากเห็น...และควรเป็น...
ปัญหาที่ผู้บริโภคเผชิญการถูกละเมิดสิทธิ์จากผู้ประกอบการในการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่ไม่เป็นไปตามประกาศตามระเบียบของกสทช. ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย(ศคบ.) จัดให้มีเวทีสภาผู้บริโภคขึ้น ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ ท้องถิ่น ที่มีตัวแทนนายกฯ เจ้าหน้าที่ ปลัดฯ นายช่างโยธา ตัวแทนผู้ร้องเรียน เครือข่ายแกนนำในระดับพื้นที่ เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาการติดตั้งเสาสัญญาณดังกล่าว เป็นแนวทางที่ยึดปฏิบัติที่เหมาะสม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น