...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ผลกระทบต่อสุขภาพจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์

ปัจจุบันสังคมเคลื่อนตัวเข้าสู่สังคมบริโภคนิยมและวัฒนธรรมนิยมอย่างรวดเร็ว ปัญหาด้านสิทธิผู้บริโภคกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม แต่เรื่องสิทธิผู้บริโภคกลับถูกเพิกเฉย กรณีการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่าผู้ประกอบการละเมิดสิทธิชุมชนไม่ปฏิบัติตามประกาศของกสทช. ที่ว่าด้วย "หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์ จากการใช้เครื่องวิทยุโทรคมนาคม" ทางศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงราย (ศคบ.) ได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจขั้นตอนของการติดตั้งเส่าส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกสทช.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น