...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เวทีกลไกรถโดยสาร จ.เชียงราย

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย
ได้จัดเวทีประชุม เรื่องกลไกรถโดยสารขึ้น โดยได้เชิญตัวแทนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัด สอ.จร เจ้าหน้าที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เจ้าหน้าที่สำนักงานคปภ. และคณะทำงานฯ เข้าร่วม โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้เรื่องการเช่าเหมารถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยและสิทธิที่พึงจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุแก่หน่วยงานที่เข้าร่วม และทางรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ได้มีข้อเสนอให้ทางศูนย์จัดทำรายชื่อบริษัทเช่าเหมารถที่มีการคุ้มครองโดยพรบ.ภาคสมัครใจ เพื่อที่จะได้เป็นข้อเปรียบเทียบในการเลือกบริษัทเช่าเหมารถ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น