...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

เวทีสร้างความเข้า่ใจและออกแบบการดำเนินงานเรื่องผลกระทบจากแร่ใยหิน ในพื้นที่ จ.เชียงราย

วันที่ 28 สิงหาคม 2556  เครือข่ายการทำงานทั้งรัฐ เอกชน ท้องถิ่น และ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  ร่วมแลกเปลี่ยนและออกแบบทิศทางการทำงานเรื่องผลกระทบจากแร่ใยหิน ในพื้นที่ จ.เชียงราย โดยได้รับความร่วมมือจาก  สำนักงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.เชียงราย  และ ท้องถิ่นที่มีความสนใจ เช่น  เทศบาลตำบลแม่ยาว  โดยการดำเนินงานจะนำร่องในพื้นที่ 18 เทศบาลตำบล 18 อำเภอ 

1 ความคิดเห็น:

  1. อยากให้ สคบ. ตรวจสอบ ร้านอาหาร ทำปล่องควันไม่พ้นหลังคาบ้าน ข้างหน้าต่าง กลิ่นควันเข้ามาเต็มห้องเต็มบ้าน หายใจแสบจมูก
    ราษฏร์บำรุง ซอย3 หน้าโรงแรมอินคำ เกือบหน้าปากซอย มีร้านเดียว
    คนในบ้านเป็นภูมิแพ้ ด้วย

    ตอบลบ