...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

เวทีพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล จ.เชียงราย

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2556  ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล จ.เชียงราย กว่า 38 แห่ง  ซึ่ง ได้แลกเปลี่ยนบทเรียนดี ๆ และร่วมหาแนวทางในการแก้ไข และ พัฒนาร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น