...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เสริมความเข้มแข็งผู้บริโภค สู่การใช้สิทธิอย่างถูกต้อง


วันที่ 27 ธันวาคม 2553 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย จัดเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภค ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าแงะ อำภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้บริโภค สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ พรบ./กฎหมายที่เกี่ยวกับผู้บริโภคด้านต่าง เช่น สัญญา โฆษณา คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการค้า ฉลาก เป็นต้น ความรู้เรืองแร่ใยหินและผลกระทบต่อสุขภาพ การร้องทุกข์ร้องเรียนรวมถึงช่องทางการร้องเรียนกรณีประสบปัญหาผู้บริโภคทั้งประเด็นผู้บริโภคทั่วไป และด้านโทรคมนาคม ในเวทีมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีปัญหา และการเสนอแนวทางการจัดตั้งเป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นการทำงานที่เชื่อมโยงกันในระดับพื้นที่และในระดับจังหวัดต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น