...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

ศบท.เชียงราย หนุนเสริมกระบวนการจัดการความรู้ กับภาคีเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชนเชียงรายวันที่ 18 มกราคม 2554 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย จัดเวทีหนุนเสริมการทำงานเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชน กับการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) ณ สำนักงานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยคณะทำงานสื่อวิทยุชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย 4 โซนพื้นที่ เหนือ กลาง ใต้และตะวันออก โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ในการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาของการใช้สื่อวิทยุชุมชนในการเผยแพร่อมูลข่าวสารงานด้านผู้บริโภค การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านต่างๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่เป็นจุดเด่น ศักยภาพ ทุนในพื้นที่ ปัญหา ข้อจำจัด รวมถึงบันไดการเปลี่ยนแปลงของสื่อวิทยุในแต่ละพื้นที่ นอกจากนั้น ยังมีการรายงานความคืบหน้าของการขับเคลื่อนงานภายใต้พรบ.กสทช. (ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2553) โดยคุณธนชัย ฟูเฟื่อง ผู้ประสานงานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย ตลอดจนทิศทางการทำงานร่วมกันเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น