...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

ทิศทางผู้บริโภคกับงานด้านการคุ้มครองสิทธิ


วันที่ 19 มกราคม 2554 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย จัดเวทีสัมนาเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประชุมหอการค้า จังหวัดเชียงราย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สถานการณ์ของผู้บริโภคที่สำคัญในพื้นที่ การร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหา ในเวทีครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองอัยการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และสาธารณะสุขจังหวัด ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอถึงทิศทางความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้เป็นไปตามคำกล่าว "สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภค ย่อมได้รับการคุ้มครอง"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น