...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สภาผู้บริโภคเชียงรายกับทิศทางผู้บริโภค


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเชียงราย จัดเวทีสภาผู้บริโภค ภายใต้ชื่องาน "อู้จ๋า ผญ๋ากำกึ๊ด สภาผู้บริโภค เจียงฮาย" ณ ห้องประชุมจอมกิตติและห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังใหม่ โดยมีนายสุรชัย ลิ้นทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการแสดงละครจากนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง เรื่อง "ไกลกว่าคลื่น" แสดงเรื่องราวที่สะท้อนถึงชุมชนที่ประสบปัญหาไม่สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้ เพราะอยู่ห่างไกลความเจริญ เวลาที่เกิดปัญหาไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้อย่างทันท่วงที การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทิศทางการทำงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงราย โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย การบรรยายเรื่อง ผู้บริโภคได้อะไรจาก พรบ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยอารย์วิชิต ถิ่นวัฒนากูล ที่ปรึกษากลไกภาคเหนือ แนะนำสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของผู้บริโภคด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านโทรคมนาคม ความปลอดภัยด้านอาหาร สัญญาที่ไม่เป็นธรรม ยาในระบบหลักประกันสุขภาพ และภัยอันตรายจากแร่ใยหิน ได้มีข้อเสนอที่สำคัญคือ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกัน โดยทำงานประสานและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชน เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น