...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เสริมศักยภาพแกนนำผู้บริโภค


เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย จัดเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความรู้และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาเมื่อถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าีที่ฝ่ายงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่ ตำบลป่าตึง ตำบลศรีดอนมูล และแม่สายมิตรภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.จังหวัดเชียงราย) บรรยายเกี่ยวกับพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมเวที ในเวทีได้มีการทบทวนสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และการฝีกปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเวทีเป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น