...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภค อ.แม่ลาว


วันที่ 17 ธันวาคม 2553 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย จัดเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภค ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายกองค์การบริการส่วนตำบลจอมหมอกแก้วเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เนื้อหาและกระบวนการที่ใช้เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นตามประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ทั้งในด้านความรู้ทั่วไป สิทธิของผู้บริโภคด้านต่างๆ การเติมประเด็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงประเด็นเรื่องแร่ใยหิน ภัยใกล้ตัวที่ต้องระวัง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับรู้และตระหนักถึงอันตรายของแร่ใยหิน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากเวทีไปขยายต่อในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น