...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เวทีภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภค จ.เชียงราย

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ณ สำนักงานสาธารณะสุข จ.เชียงราย มีการดำเนินการในการคุ้มครองสิทธิระดับจังหวัด เป็นเวทีที่องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมแลกเปลี่ยน คิด วางแผน กระบวนการในการคุ้มครองผู้บริโภค มีการร่วมกันกำหนด แผนงานในการผลักดันนโยบายระดับจังหวัด และท้องถิ่น ในการคุ้มครองผู้บริโภค ในประเด็น ภัยจาก SMS และ ผลกระทบเสาสัญญาณ ในชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น